109948

,,Pienenītes" lasītāju pulkā.
17.01.2020


,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieki PII ,,Pienenīte” šogad izlasīja 5+ grāmatu kolekciju un izteica savu viedokli par grāmatām, veiksmīgi aizpildot elektroniskās anketas kopā ar skolotājām Ainu Stepiņu, Dzintru Dzalbi, Ingu Barševsku, Ivetu Soļimu, Vinetu Viguli un Oksanu Dilbu. Krāslavas novada centrālā bibliotēka ļoti pateicīga saviem lasītajiem par atbalstu un sadarbību.

Visus gaidīsim pavasara brīvdienās Lasīšanas svētkos Krāslavā.

LAI VAIROJAS LASĪTPRIEKS!

Foto skaties  Bērnu literatūras nodaļas emuārā: http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/

 

 
 
      Atpakaļ