109881

,,Pīlādzītis" 5+ finišs.
13.01.2020


Veiksmīgi noslēdzās ,,Bērnu žūrijas'' rezultātu apkopojums PII ,,Pīlādzītis”.

11. grupas audzēkņi izteica savu viedokli par izlasītajām grāmatām, atbildēja uz jautājumiem un mēs vienojāmies par BJVŽ grāmatu kolekcijas lasīšanas turpināšanu arī 2020. gadā. Lielu atbalstu lasīšanas veicināšanā pirmsskolas iestādē  veica skolotājas Ilona Kalinka un Ilona Eisaka.

Bibliotekāri ir ļoti pateicīgi saviem uzticīgajiem lasītājiem par sadarbību un atbalstu.

Foto skaties  Bērnu literatūras nodaļas emuārā: http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/
 
      Atpakaļ