106630


29.05.2019


Ja tu spēj saskatīt skaistumu,

tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.

Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz sevi pašu.

/Paulu Koelju/
Mīļi aicinām uz Dagdas un Krāslavas pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu un vispārizglītojošo skolu skolēnu zīmējumu izstādes

,, MANA PASAULE” atklāšanu 31. maijā plkst. 13.00 Krāslavas NC bibliotēkas  Bērnu literatūras nodaļā 3. stāvā.
 
      Atpakaļ