110556

,,Varavīksnes ziņas" bibliotēkā
21.02.2020


Latviešu valodas nedēļas ietvaros Varavīksnes vidusskolas 7. a klases skolēni ar klases audzinātāju Valentīnu Purpišu atnāca uz bibliotēku, lai prezentētu savu kārtējo raidījumu ,,Varavīksnes ziņas. Rudens sezona.”

Mūsdienīgais mācību satura mērķis ir veidot  lietpratīgu skolēnu, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. Raidījums, ka objektīvs notikumu atstāsts, attīsta audzēkņu spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, patstāvīgi  risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.

Savā raidījumā 7.a klases audzēkņi sniedza bagātu un interesantu informācija par lietderīgu laika izmantošanu dažādās dzīves situācijās.

Tas, ka Varavīksnes skolēni darbojas radoši arī liecina viņu līdzdalība lasīšanas veicināšanas  programmā ,, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.” Šogad pasākuma noslēgumā 7. a klase organizēja mini konferenci par izlasītajām BJŽ 11+grāmatām. Skolēni savā prezentācijā reklamēja grāmatas, stāstot par to autoriem, galvenajiem varoņiem un saturu.

Latviešu valodas skolotāja un 7.a klases audzinātāja Valentīna Purpiša motivē savus audzēkņus izprast valodas lomu personiskās un nacionālās identitātes veidošanā, māca izmantot mutvārdu un rakstu valodu noteiktās saziņas situācijās, ierosina  izmantot lasītprasmi sevis emocionālai un intelektuālai bagātināšanai, kā arī citu priekšmetu apguvei.

Mūsu bibliotēka arī  ir gandarīta, ka tas sniegtie pakalpojumi palīdz skolēniem radoši izpausties un apgūt sekojošās caurviju prasmes – pašizziņu un pašvadību, domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību, ka arī digitālo prasmi.

Krāslavas NC bibliotēkas

BLN vadītāja

Viktorija Urbanoviča

 

 

 

 

 

 

 
 
      Atpakaļ