116902

SkaLa 2021
26.05.2021


SkaLa -2021

Krāslavas reģionālā bibliotēka jau ceturto gadu pēc kārtas iesaista skolēnus Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā.

Mēs ar lepnumu klausījāmies mūsu reģiona čempionu lasījumus no lielās  skatuves Ziedoņa zālē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā:

2018.g. veiksmīgi uzstājās Jurģis Jākobsons no Indras pamatskolas.

2019.g.- Paula Plivča no Dagdas vidusskolas.

2020.g.- Emīls Grišāns no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

  Šogad reģionālajā sacensībā virtuāli piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas un gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēni.

Sarežģītajā pandēmijas laikā šķēršļu lasīšanai nebija. 5. klašu skolēni veidoja savus ierakstus un dalījās ar tiem sociālajos tīklos. Atsūtītos videoierakstus vērtēja žūrija : Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Maģidas, KNCB metodiķe Žaneta Moiseja un Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Pateicības par panākumiem reģionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā tika pasniegtas Tomasam Bergam, Annai un Diānai Žurām, kā arī Milānai Milaševičai. Par skaļās lasīšanas reģionālo čempionu vienbalsīgi tika atzīts Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5. klases skolēns Rihards Jermolajevs.

KNCB direktore Valentīna Maģidas pateicās skolotājām Lolitai Dzalbei, Valentīnai Purpišai un Innai Sevostjanovai par skaļās lasīšanas popularizēšanu un veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Skaļās lasīšanas sacensībā.

Visi   novēlēja Rihardam  veiksmīgi konkurēt valsts līmenī un kļūt par Valsts Lasīšanas Čempionu.

Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

FOTO skaties http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skala-2021.html 

un 

 http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/2021/05/skala-2021-regiona.html

Sacensības reģionālais kurators

 Viktorija Urbanoviča

 
 
      Atpakaļ