Aicinām skolu sektora pārstāvjus pieteikties starptautiskās sadarbības pasākumam Norvēģijā
Apskatīt komentārus (0)


19.09.2017


Laikā no 2017. gada 28. novembra līdz 1. decembrim Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru "KA101-Consortium-newcomers”  Bergenā, Norvēģijā.

Semināra mērķis ir pulcināt kopā skolu sektora pārstāvjus, kurus interesē Erasmus+ KA1 pamatdarbības mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektu (KA101) izstrāde un īstenošana  konsorciju veidā. Seminārā dalībniekiem tiks sniegta informācija par projektu iespējām KA101 konsorciju ietvaros, KA101 projektu koordinēšanu un īstenošanu konsorciju veidā, kā arī darba vērošanas iespējām skolu pedagoģiskajam personālam un projektu labas prakses piemēriem.

Semināram aicinām pieteikties potenciālos mobilitātes konsorcija koordinatorus skolu sektorā – vietējās vai reģionālās skolu pārvaldes institūcijas vai skolu koordinācijas struktūras.

Detalizēta informācijas par KA1 pamatdarbības Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektiem ir atrodama Erasmus+ vadlīnijās 2017. gadam 62. lpp.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=41049_Papildus_informacija.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2017. gada 3. oktobrim (t.i,. līdz 3. oktobrim - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa, kas ietver ēdināšanas un nakšņošanas izmaksas (3 naktis), kā arī ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA