LAD izsludina projektu iesniegšanu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Apskatīt komentārus (0)


08.12.2015


2015.gada 4.decembrī Latvijas Vēstnesī publicētais Lauku atbalsta dienesta paziņojums sniedz informāciju par to, ka no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim  notiks Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“:

  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 4 500 000 EUR (četri miljoni pieci simti tūkstoši euro);
  • lauku saimniecībām – 65 943 771 (EUR sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro), kas sadalīts atbilstoši:
StruktūrvienībaFinansējuma apmērs (EUR)
saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 000 EURsaimniecībām ar apgrozījumu virs 70 000 EUR
Austrumlatgales RLP1 147 2093 896 210
Dienvidkurzemes RLP2 163 1017 346 435
Dienvidlatgales RLP1 919 7476 519 942
Lielrīgas RLP1 218 7704 139 246
Viduslatvijas RLP1 476 9535 016 102
Zemgales RLP2 271 4167 714 299
Ziemeļaustrumu RLP1 231 5544 182 666
Ziemeļkurzemes RLP1 465 3144 976 577
Ziemeļvidzemes RLP2 105 9397 152 296

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir EUR 16 197 836 (sešpadsmit miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro).

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”:

fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – 10 519 239 EUR (desmit miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro);

valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - izsludinātā 1. kārta tiek pagarināta līdz 2019. gada 1. decembrim, un tās ietvaros pieejamais publiskais finansējums palielināts līdz EUR 36 596 500 (trīsdesmit seši miljoni pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā  2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informācijas avots  https://www.vestnesis.lv/op/2015/238.PD.

Lai saņemtu konsultācijas ar projektu sagatavošanu saistītos jautājumos, lūdzam sazināties ar Jums tuvākā  LLKC biroja ekonomikas konsultantiem.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA