Vairāk nekā 30 NVO pārstāvju interesējas par ES programmu atbalstu piemiņas pasākumu veidošanai
Apskatīt komentārus (0)


05.04.2013


Eiropas Savienības (ES) mājā bija pulcējušies vairāk nekā 30 nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību pārstāvju, lai gūtu informāciju par ES programmas “Eiropa pilsoņiem” darbību “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi”. Darbības mērķis ir sekmēt ar Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju, kopīgajām vērtībām, kopējo vēsturi un kultūru saistītus pasākumus, diskusijas un analīzi un tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus un vienlaikus saglabājot piemiņu par pagātni. Programma “Eiropa pilsoņiem” ir izveidota, lai ieviestu tiesību aktus, kuru mērķis ir atbalstīt plašu pasākumu klāstu un organizācijas, kas veicina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu, tas ir, iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā.

Tā dod iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kura ir demokrātiska, vērsta uz pasauli un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi izkopjot Eiropas Savienības pilsonisko apziņu.

Tāpat programma dod iespēju izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra, kā arī iedzīvotājiem veicina Eiropas Savienības piederības izjūtu.

Pasākuma dalībniekiem tika arī norādīts, ka programma sekmē iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot un cildinot kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.

Programmas mērķis ir tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar pieredzi, viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no pagātnes, plānotu nākotni un īstenotu sadarbību Eiropas līmeņa pilsoniskās sadarbības organizācijās.

Ar programmas palīdzību iecerēts arī sekmēt visu iesaistīto valstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, lai bagātinātu starpkultūru dialogu un uzsvērtu gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem ar mērķi ciešāk tuvināt iedzīvotājus no vecajām dalībvalstīm un dalībvalstīm, kas pievienojušās Eiropas Savienībai pēc 2004. gada 30. aprīļa.

Programmas budžets laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ir plānots 215 miljonu eiro apmērā.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA