105326

Nacionālā Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība
15.03.2019


Cilvēks, kurš lasa dzīvā balsī,
pilnībā atklājas acīm, kas viņā klausās.”
/Daniels Penaks/

7. martā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā (KNCB) notika Nacionālā Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība, kurā piedalījās divpadsmit lasītāji no septiņām Dagdas un Krāslavas novada skolām.

Sacensības rezultātā 1. vietu ieguva Krāslavas pamatskolas 5. klases skolēns Emīls Grišāns, 2. vietu - Krāslavas pamatskolas 6. klases skolēns Dairis Gasperovičs, 3 vietu Izvaltas pamatskolas 6. klases skolniece Jūlija Batarāga.

Par Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālo čempioni kļuva Dagdas vidusskolas 5. klases skolniece Paula Plivča, kura pārstāvēs Dagdas novadu un Krāslavas novada Centrālo bibliotēku valsts finālā maijā Nacionālās Skaļās lasīšanās sacensībā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Krāslavas NCB direktore Valentīna Magidas pasākumā pateicās visiem sacensības dalībniekiem par Skaļās lasīšanas popularizēšanu un skolotājām Lidijai Kartenko, Lāsmai Dzirkalei, Ligijai Mačuļskai, Ērikai Zariņai, Vijai Sjadro, Valentīnai Purpišai, Valentīnai Dzalbei, Ingrīdai Barševskai, Intai Japiņai par sekmīgu skolēnu iesaistīšanu Skaļās lasīšanas sacensībā.

Tiesneši Jāzeps Dobkevičs un Eduards Danovskis izvērtēja lasīšanas sacensības līmeni, visumā atzīstot to par labu, un novēlēja panākumus Skaļās lasīšanās sacensībā finālā.

Viktorija Urbanoviča, KNCB bērnu literatūras nodaļas vadītāja

FOTOGALERIJA 

 
 
      Atpakaļ