KRĀSLAVAS NCB statistika par 2018. gadu:
 
Lietotāju skaits - 3418
Apmeklējumu skaits – 44788 
Izsniegumu skaits - 99140
 
Krājuma apjoms: 43111 eksemplāri
  • Grāmatas - 38411
  • Seriālizdevumi - 3320
  • Kartogrāfiskie dokumenti - 6
  • Attēlizdevumi - 348 
  • Audiovizuālie dokumenti - 137
  • Nošu - 6
Informācijas vienību skaits uz vienu lietotāju - 12
Apmeklējumu skaits dienā - 148 

Izsniegumu skaits uz vienu lietotāju - 29

___________________________________________________________________________________________ 

 Krāslavas reģiona publisko bibliotēku pārskati: 

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NCB pateicības raksti: 

Mums raksta: „Es lepojos ar to, ka manā pilsētā ir tāda bibliotēka”

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NCB pateicības: