ESIP
ESIP galvenie uzdevumi ir sabiedrības informēšana un dažāda veida pasākumu un diskusiju organizēšana par Latvijas dalību ES, informācijas starpnieku (lektoru, skolotāju, bibliotekāru u.c.) iesaistīšana informēšanas darbā, kā arī individuāla informācijas sniegšana ikvienam interesentam.
 
Krāslavas ESIP  darbojas no 2000. gada. Tas izveidojies projekta ietvaros, ko izstrādāja Eiropas integrācijas birojs, Eiropas Savienības Informācijas centrs (ESIC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku dienestu un citām institūcijām. Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašlaik līdzekļus piešķir Latvijas valdība.
 
ESIP koordinatore: Svetlana Ļaksa-Timinska
Tālrunis: 5681101
 
Krāslavas ESIP piedāvā:
  • grāmatas un citus izdevumus par Eiropas Savienību,
  • uzziņas par Eiropas Savienību,
  • konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos,
  • informācijas resursus par Eiropas Savienību internetā,
  • kopēt, printēt vai skenēt materiālus par Eiropas Savienību,
  • datu bāzes NAIS, Lursoft, Letonika;Rubricon
Izsmeļošu informāciju par ES var rast, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, zvanot uz:
- EIROINFO tālruni - 7211111
- Europe Direct bezmaksas tālr. Briselē - 0080067891011