94.12 94.12 %
drīzāk jā 2.94 2.94 %
drīzāk nē 0.00 0.00 %
2.94 2.94 %
Kopā nobalsojuši: 34