Vai Jūs apmeklējat Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku Padlet digitālo sienu?
87.50 87.50 %
12.50 12.50 %
Nezināju, tagad apmeklēšu 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 16