Kādu pasākumu organizēja bibliotēka kopā ar Europe Direct Austrumlatgalē 2022. gada septembrī?
Konkurss par ogām 15.79 15.79 %
Radoša darbnīca par valodām 21.05 21.05 %
Vebinārs par medijpratību 26.32 26.32 %
Seminārs par digitāliem rīkiem 10.53 10.53 %
Spēle par latgaliešu valodu 26.32 26.32 %
Kopā nobalsojuši: 19