Sīkdatņu izmantošanas politika Krāslavas novada centrālās bibliotēkas interneta vietnēs

Sīkdatņu izmantošanas politikā Krāslavas novada centrālās bibliotēkas interneta vietnēs (turpmāk - dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (Krāslavas novada centrālā bibliotēka, vienotās reģistrācijas numurs: 90000042164, juridiskā adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, kontakttālruni: 65681100 un 65624096; e-pasta adreses: kraslbibl@apollo.lv, kraslavasbiblioteka@inbox.lv) vietnēs un mājaslapā, tajā skaitā: www.bibliotekakraslava.lv, kraslavasbiblioteka.blogspot.com, kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com, un citās Krāslavas novada centrālās bibliotēkas interneta vietnēs (turpmāk – Krāslavas novada centrālās bibliotēkas  vietnes vai mājaslapa), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.

Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Krāslavas novada centrālā bibliotēka izmanto sīkdatnes

Krāslavas novada centrālā bibliotēka izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapas lietošanas pieredzi:

§ nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

§ pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

§ iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

§ lietotāju autentifikācijai e-katalogā (kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx);

§ uzlabotu lietotāju un bibliotēkas komunikāciju (aptaujas, komentāri, atsauksmes utt.).

Sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tiem mērķiem, kas norādīti šeit.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Krāslavas novada centrālās bibliotēkas vietnes un mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Papildus par datu konfidencialitāti un drošību lasiet šeit: https://support.google.com/analytics/answer/7667196, https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=lv  (latviešu valodā).

Dokumenta izmaiņas

Sīkdatņu izmantošanas politika Krāslavas novada centrālās bibliotēkas interneta vietnēs un mājaslapā pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Krāslavas novada centrālā bibliotēka visas sīkdatņu izmantošanas politikas izmaiņas publicēs www.bibliotekakraslava.lv  mājaslapā, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. Sīkdatņu izmantošanas politikas iepriekšējās versijas Krāslavas novada centrālā bibliotēka uzglabās arhīvā, lai lietotāji nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.

Kontaktinformācija

Ja lietotājam ir radies jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku – Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, e-pasts: kraslbibl@apollo.lv