Bezmaksas pakalpojumi

  • Informācijas resursu popularizējoši pasākumi

Izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi: http://www.bibliotekakraslava.lv/aktualitates

Krāslavas novada bibliotēkas mājas lapā var atrast noderīgu informāciju par aktuāliem pasākumiem Krāslavas un Dagdas pagastu un Dagdas pilsētas bibliotēkās: http://www.bibliotekakraslava.lv/novadu-bibliotekas/pasakumu-plani