52224

Abonements (1.stāvā)Lasītāju apkalpošanas nodaļas:

ABONEMENTS (1.stāvā) 

 • Piedāvā nozaru literatūru, daiļliteratūru: latviešu oriģinālliteratūru, ārzemju literatūru latviešu un svešvalodās. Atsevišķi izdalītas tēmas “Ārzemju literatūra”, ”Krievu literatūra”, “Fantastika”, “Jaunākā literatūra” un „Jauniešu literatūra” ar jauniešiem pieprasītāko daiļliteratūru, galda spēlēm, datorekrānu brīvā laika saturīgai pavadīšanai “Jauniešu istabā”;
 • Veic individuālo darbu ar lasītāju – reģistrē bibliotēkā, atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, veic grāmatu un citu dokumentu izsniegšanu līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • Veic individuālo darbu ar lasītāju – sniedz konsultācijas bibliotēkas krājuma un pakalpojumu klāsta izmantošanā; 
 • Izpilda pieprasījumus, informē lasītājus par bibliotēkas jaunieguvumiem, nodrošinot pieprasītāko grāmatu saņemšanu rindas kārtībā;
 • Bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā iespēju izmantot Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home, kā arī iespēju saņemt grāmatas starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja grāmata nav pieejama Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā;
 • Piedāvā saviem lietotājiem - pensionāriem un invalīdiem, kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku, pēc iepriekšējā saskaņojuma, apkalpošanu mājās. Mājas abonementu var pieteikt pa norādīto tālruni – 65681100;
 • Izpilda bibliogrāfiskās uzziņas;
 • Veic darbu ar lietotājiem - parādniekiem;
 • Veido tematiskas izstādes;
 • Katra mēneša 20. datumā organizē „Jauno grāmatu dienu”;
 • Piedāvā datora pakalpojumus apmeklētājiem ar kustību traucējumiem;
 • Veic lasītāju interešu izpēti, pēc iespējas nodrošinot pieprasīto izdevumu saņemšanu.
Abonementā notiek automatizēta grāmatu saņemšana un izsniegšana, kā arī rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana, izmantojot elektronisko informācijas sistēmu Alise. Automatizēta apkalpošana ļauj redzēt konkrētā eksemplāra pieprasījumu, kā arī lietotāja izsnieguma vēsturi, rezervēt nepieciešamo iespieddarbu.
 

       
      Atpakaļ