52230

Eiropas Savienības Informācijas punkti jeb ESIPEiropas Savienības Informācijas punkti jeb ESIP
Eiropas Savienības Informācijas punkti (ESIP) Latvijā darbojas kopš 2000. gada. Sākotnēji tos pārvaldīja Eiropas Savienības Informācijas aģentūra, vēlāk – Valsts kancelejas, taču no 2010. gada 1. janvāra – Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas turpina atbalstīt ESIP darbību Latvijas novadu bibliotēkās.
 
31 informācijas punktā, kas atrodas Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās, tai skaitā arī KRĀSLAVAS novada bibliotēkā, ir publiski pieejama aktuāla informācija par norisēm, kas saistītas ar Eiropas Savienību (ES) un Latvijas dalību tajā.
 
Informācijas centru darbības mērķis – pēc iespējas tuvāk interesentu dzīvesvietai sniegt informāciju par Eiropas Savienības darbības jomām un atbildēt uz privātpersonu jautājumiem klātienē, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastā.
 
ES informācijas punkti rīko informatīvi izglītojošus pasākumus, tādējādi iepazīstinot iedzīvotājus ar ES darbības jomām.
 
Izsmeļošu informāciju par ES var rast, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, zvanot uz:
- Eiroinfo tālrunis Latvijā - 8 0000 3 0000;
- Europe Direct bezmaksas informatīvais tālrunis Briselē - 00800 6 7 8 9 10 11.
 
ESIP Krāslavā 
 
Kontaktpersona: Sanita Kokina
Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601
Tālrunis: 65623572
 

Interneta resursi par Eiropas Savienību ir šeit: http://www.bibliotekakraslava.lv/saites/eiropas-savieniba

Žurnāls “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ir šeit (*.pdf formātā):
      Atpakaļ