52225

Lasītava (2.stāvā)Lasītāju apkalpošanas nodaļas:

LASĪTAVA (2.stāvā)
 
Saviem grāmatu lietotājiem mēs piedāvājam:
 • Periodiskos izdevumus latviešu un krievu valodā;
 • Uzziņu literatūru: enciklopēdijas, vārdnīcas, vērtīgāko nozaru literatūru;
 • Personām ar redzes traucējumiem piedāvā datoru ar speciālām palīgiekārtām.
  Lasītavā atrodas Eiropas Savienības informācijas punkts.
   
  Tiek rīkotas literatūras skates un izstādes.
   
  Lietotājiem ir pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu.
   
  Savā darbā interesenti var izmantot datu bāzes: LETONIKA, LURSOFT, NEWS.
   

  Pastāv iespēja pasūtīt nepieciešamo literatūru  SBA kārtā no citām lielākām bibliotēkām.


  Lasītava apmeklētājiem piedāvā preses izdevumus:

  http://www.bibliotekakraslava.lv/par-mums/-abonetie-laikraksti-un-zurnali


   
        Atpakaļ