52229

Nodaļa EzerkalnāNODAĻA EZERKALNĀ
  • Ik mēnesi plāno un organizē tematiskus pasākumus, literatūras izstādes, jaunumu apskates dienu bibliotēkas apmeklētāju interešu nodrošināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Veido lasīšanas veicinošus pasākumus bērniem. Sadarbībā ar Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu bērni, jaunieši un vecāki tiek iesaistīti BJŽ (bērnu un jauniešu žūrija) grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
  • Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Ezerkalna nodaļā ir trīs datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot datora, skenera, un kopētāja pakalpojumus. Pēc iepriekšējā saskaņojuma, sniedz konsultācijas datorlietošanas lietošanas jautājumos.
  • Ik mēnesi plāno un organizē tematiskus pasākumus, literatūras izstādes, jaunumu apskates dienu bibliotēkas apmeklētāju interešu nodrošināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Veido lasīšanas veicinošus pasākumus bērniem. Sadarbībā ar Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu bērni, jaunieši un vecāki tiek iesaistīti BJŽ (bērnu un jauniešu žūrija) grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
  • Bibliotēkā lietotājiem pieejamas abonētās elektroniskās datubāzes „Letonika” un laikrakstu bibliotēka “News” un novadpētniecības mapes, kur apkopota informācija par Krāslavas pagasta vēsturi, notikumiem un cilvēkiem.

  
      Atpakaļ