108436

Vasaras piedzīvojumu OSTA “Creative and English!”VASARAS PIEDZĪVOJUMU OSTA “CREATIVE AND ENGLISH!”

Kopš 2017.gada Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa organizē saturisku vasaras brīvlaika pavadīšanas iespēju 10 - 12 bērnu grupai vecumā no 9 līdz 11 gadiem ar angļu valodas priekšzināšanām, kuri vienojušies ar saviem vecākiem par šāda veida laika pavadīšanu no jūnija vai jūlija mēnesī katru darba dienu no plkst. 1000 līdz plkst.1400 AR DALĪBAS MAKSU … EUR. Ik dienu ar bērniem darbojas pilngadīga jauniete, pastāvīgu Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas darbinieku pavadībā. 

Ikdienas aktivitātes notiek Krāslavas novada centrālās bibliotēkas cokolstāva telpā, kā arī 3.stāva Bērnu literatūras nodaļas telpās. Ārpus bibliotēkas norādīto aktivitāšu atrašanās vieta tiek atrunāta savlaicīgi, vienu dienu iepriekš vai brīdinot par to iestādes vadītāju un vecākus.

Galvenais mērķis ir:

  • Saturīgi, droši un radoši organizēt bērnu vasaras brīvlaiku jūnija vai jūlija mēnesī, pilnveidojot savstarpējo angļu sarunvalodu neformālā vidē.

Jautri pavadītais laiks, interesantas nodarbes, ekskursijas jaunu draugu lokā ir lieliska iespēja pilnveidot savas angļu sarunvalodas prasmes dzīvē, prasmīgas darba komandas vadībā, kas piedāvā aktivitāšu programmu konkrētajai bērnu mērķgrupai.

Sanākšanas brīži tiek organizēti atbilstoši idejas mērķim, izmantojot dažādas darba metodes: angļu valodas zināšanu nostiprināšana un sarunvalodas pilnveidošana, vienlaicīgi radoši un aktīvi darbojoties gan individuāli, gan komandās. Šo pasākumu veido radošās darbnīcas, kustību aktivitātes, komandu darbu prezentācijas, konkursi, brīvie mirkļi atpūtai, došanās ekskursijās, kā arī citi kultūras pasākumi. Grupu pavada gan jaunie darba palīgi, gan pieredzējuši darbinieki, kuri palīdz adaptēties jaunajos apstākļos, gan seko dalībnieku drošībai.

Paredzamais rezultāts:

Nekādu garlaicīgu mācību stundu! Pārdomāts saturs, piedzīvojumi un jautrība, uzlabotas angļu valodas sarunprasmes, aizraujoša laika pavadīšana un jauni draugi garantēti katram dalībniekam. 

PIEDĀVĀJUMS

PIETEIKŠANĀS
      Atpakaļ