52228

Bērnu literatūras nodaļa (3.stāvā)BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻA (3.stāvā)
 • Aktīvi un sekmīgi veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;
 • Reģistrē un apkalpo novada bērnus un jauniešus, izsniedz izdevumus  uz mājām un pagarina lietošanas termiņus;
 • Informē pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, savus lietotājus  par jaunajiem izdevumiem;
 • Iepazīstina jaunos apmeklētājus ar abonementa un datora izmantošanas noteikumiem;
 • Lietotājiem ir pieejami 7 datori ar pieslēgumu internetam, pieejams bibliotēku informācijas sistēmas ALISE lietotāju portāls;
 • Nodrošina ar nozaru un uzziņu literatūru atbilstoši nodaļas specifikai un izglītības procesa vajadzībām;
 • Piedāvā abonētos 14 žurnālus latviešu un krievu valodā: „ Avene”, „Astes”, „Dambo”, „Ezis”, „Helloy Kitty”, „Ilustrētā Junioriem”,     ”Ķepainītis”,”Princeses”, „Sīrups”, „Spicā”, ”Vāģi”, ”Zīlīte”, „OOPS!”, „Приветик”;
 • Iesaista lietotājus „Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijas lasīšanā un izvērtēšanā;
 • Lietotājiem ir pieejamas bērnu vecumam atbilstošas galda spēles;
 • Attīsta bērnu intereses, radošās spējas, iesaistot daudzveidīgajos lasīšanu veicinošos pasākumos: Grāmatu un Lasīšanu svētkos, projektos, radošajās darbnīcās, ekskursijās un pārgājienos, teātra apmeklēšanā, bibliotekārajās stundās, konkursos, viktorīnās, tematiskajās pēcpusdienās, lasījumos, popularizē grāmatas daudzveidīgajās izstādēs, Labestības dienas;
 • Pēta lietotāju intereses un nodrošina jaunu grāmatu iegādi;
 • Veic fondu komplektēšanu un rekomplektēšanu.

 
      Atpakaļ