2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
Glafiras Valuiskas zilonīšu vitrīnizstāde
3 Bildes.
Rītausmas lasījumi PII "Pīlādzītis"- Kristinas Rošiftes grāmata "Visi skaitās"
15 Bildes.
Virtuālā tikšanās ar grāmatas 'Kas te notiek' autoru Rvīnu Vardi
4 Bildes.
Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāru vebinārs, atmiņas un lasījumi veltīti Cecīlijas Dineres atcerei
10 Bildes.
Skaļās lasīšanas sacensība
17 Bildes.
Dekoratīvo sveču izstāde
12 Bildes.
Seminārs bibliotekāriem
8 Bildes.
Tikšanās ar novadnieci, dzejnieci Ingu Pizāni
13 Bildes.
Vorslovānu ģimenes pīto izstrādājumu izstāde
3 Bildes.
Pateicības pasākums
13 Bildes.
Dagdas novada iedzīvotāju meistardarbi
5 Bildes.