127257

Apkopoti aptaujas rezultāti par projekta izveidotajiem emuāriem Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēkās
05.12.2022


Apkopoti aptaujas rezultāti par projekta izveidotajiem emuāriem Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēkās

 

Mēneša laikā - no 7. novembra līdz 30. novembrim, aptauju “Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri” aizpildīja 124 respondenti. Aktīvākās aptaujas aizpildītājas ir bijušas sievietes – 99 jeb 80 procenti. Respondentu vecuma amplitūda ir no 9 līdz 93 gadiem. Visvairāk aptaujas anketas aizpildījušas personas vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem jeb 40 procenti respondentu. Otrā aktīvākā respondentu vecuma grupa ir no 65 gadiem un vairāk (17 procenti).

No 124 aptaujātiem bibliotēku lietotājiem lielākā daļa jeb 38 procenti attālināti apmeklēja Grāveru pagasta bibliotēkas emuāru, 32 procenti – Kastuļinas pagasta bibliotēkas emuāru un 31 procenti – Šķeltovas pagasta bibliotēkas emuāru.

84 procentu aptaujāto Krāslavas novada Grāveru,  Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku lietotāju visbiežāk attālināti izmanto emuārus, lai apskatītu bibliotēku aktualitātes (izstādes, pasākumus). Puse respondentu (51 procents) izmanto emuārus, lai rezervētu grāmatas un / vai pagarinātu grāmatas lietošanas termiņu un / vai iestāties rindā uz grāmatu, izmantojot Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu: https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. 36 procenti respondentu attālināti apmeklēja bibliotēku, lai apskatītu novadpētniecības materiālus. 27 procenti aptaujāto meklē informāciju Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogā, 23 procenti apskata kontaktinformāciju, bibliotēku dokumentus, lasa informāciju par pakalpojumiem, bet 12 procenti - lasītāju ceļvedi, datubāzes, 3td-e GRĀMATU bibliotēka.

Lai uzzinātu Krāslavas novada Grāveru,  Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku lietotāju viedokļus par izveidotajiem emuāriem bibliotēkās un tās kvalitāti, aptaujātiem tika doti septiņi apgalvojumi par bibliotēku digitālajiem tēliem – bibliotēku emuāriem un Facebook kontiem novērtēšanai. 

Lielākā daļa respondentu piekrita apgalvojumiem, ka:

  • bibliotēkas emuārs ir ērts un vienkārši lietojams (121 respondenti);
  • bibliotēkas emuāram ir moderns un patīkams dizains, pielāgots visām ierīcēm (120);
  • bibliotēkas emuāram ir efektīva organizācija (120);
  • bibliotēkas emuāram ir kvalitatīvs vizuālais un tekstuālais saturs publicētiem rakstiem (121);
  • bibliotēkas emuāram ir visaptverošs un interesants saturs (121);
  • bibliotēkas lietotājiem ir pieejama informācija par jaunumiem, aktualitātēm un pakalpojumiem bibliotēkas Facebook kontā (122).

Bet apgalvojumam, ka bibliotēkai ir nepieciešami arī citi sociālo mediju konti,  piemēram Instagram, 47 respondentu piekrita, 34 respondentu nepiekrita apgalvojumam, bet 43 -  gan piekrita, gan nepiekrita.

32 procenti aptaujāto atzinās, ka ir Krāslavas novada Grāveru,  Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku Facebook kontu sekotāji. 27 procenti atbildēja, ka tagad būs. Bet 30 procenti – noliedza to un 11 procenti – vispār neizmanto Facebook.

Par uzlabojumiem bibliotēku emuāros 93 procentu respondentu atbildēja: “Viss ir labi, uzlabojumi nav nepieciešami”, 26 procenti - “Sistemātiski publicēt jaunumus emuārā”. 2 procenti ieteica nomainīt emuāra dizainu, piedāvāt izglītojošo un mācības materiālu un vairāk abonētās datubāzes emuāros.

Bibliotēku lietotāji, aizpildot aptauju, tika lūgti atstāt ieteikumus un  komentārus Krāslavas novada Grāveru,  Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēkām, bibliotēku emuāriem un Facebook sociālajiem kontiem.  Ieteikumu nebija. No komentāriem var secināt, ka tekošajā brīdī lietotājiem patīk bibliotēku digitālais tēls  - emuāri, sociālie konti Facebook, uzlabojumi nav nepieciešamie, viss ir pārskatāms un ērti lietojams.

Secinājumi:

  1. Galvenie Krāslavas novada Grāveru,  Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāru lietotāju apmeklēšanas iemesli ir apskatīt bibliotēku aktualitātes, novadpētniecības materiālus un resursus, kā arī darbības Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogā (grāmatu rezervēšana,   grāmatu lietošanas termiņu pagarināšana utt.): https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. Jaunie emuāri visu nodrošina.
  2. Aptaujas respondenti pozitīvi novērtēja Krāslavas novada Grāveru,  Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuārus un to kvalitāti. Vairums respondentu atzina, ka pašlaik šeit nav nepieciešami uzlabojumi.
  3. Tā kā vislielākais skaits respondentu skaits bija vecumā no 55 gadiem līdz 64 gadiem un vairāk, ne visiem ir Facebook un Instagram sociālie konti, ir uzskati, ka tie nav nepieciešami (arī citi sociālo mediju konti).

Var secināt, ka projekta mērķis ir sasniegts - ir izveidotas un izplatītas kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu publicitātes un jaunumu informāciju saziņas vietnes - emuāri, nodrošinot to pieejamību un digitālo tēlu popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Plašāk ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties šeit. 
      Atpakaļ